Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παραλαβή πέντε σύγχρονων ιατροτεχνολογικών συσκευών

Το Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο-Πανάνειο» με την εκπνοή του 2020 παρέλαβε οριστικά πέντε νέες σύγχρονες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» και είχε συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πρόκειται για έναν (1) Υπερηχοτομογράφο και ένα (1) Ψηφιακό ακτινολογικό για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος, μία (1) Συσκευή θρυμματισμού λίθων για τις ανάγκες του Ουρολογικού τμήματος, έναν (1) Υπερηχοτομογράφο (γενικής χρήσεως με ηχοβολή για την καρδιά, πνεύμονες και κοιλιά) για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και ένα (1) Πύργο Βρογχοσκοπήσεων για τις ανάγκες του Πνευμονολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για να καλύψει ένα ευρύ φάσμα καθημερινών εξετάσεων, με αυτοματοποιημένες δυνατότητες και εργαλεία, διευκολύνοντας το κλινικό έργο των μονάδων.

Η προμήθεια του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί στα τμήματα και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Η προμήθεια κι εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει θετικά στους στόχους του Π.Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020» σε ότι αφορά στη συμπλήρωση και βελτίωση των Υποδομών Υγείας για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους της Περιφέρειας Κρήτης και στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου.

Ο Διοικητής του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

Τερζάκης Κωνσταντίνος

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com