Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πιστοποίηση τμημάτων νοσοκομείου κατά το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία για όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου μας πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015, η τελευταία επιθεώρηση επιτήρησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα τα τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ολοκλήρωσαν την τρίτη τριετία πιστοποίησης με έναν συνολικά θετικό απολογισμό εφαρμόζοντας συστήματα διαχείρισης ποιότητας που υποβάλουν σε διαρκή βελτίωση τις επιμέρους διαδικασίες τους αλλά παράλληλα αναδεικνύουν και τις αδυναμίες που προκύπτουν. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και χρόνο με το χρόνο, ενδυναμώθηκε η αντίληψη για την υποστήριξη των τμημάτων από τις υπηρεσίες εκτός πρώτης γραμμής (Τεχνική υπηρεσία, Βιοϊατρική υπηρεσία, Πληροφορική, Επιστασία, Προμήθειες, Εκπαίδευση κ.α.) και πως όλοι λειτουργούν στο πλαίσιο μια αλυσίδας όπου κάθε κρίκος της έχει ρόλο κλειδί στην τελική παροχή υπηρεσίας στον ασθενή-πολίτη.

Παράλληλα με τα ανωτέρω τμήματα, ολοκληρώθηκε επιτυχημένα και η πρώτη τριετία πιστοποίησης για τα τμήματα της Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής και Κεντρικής Αποστείρωσης του Νοσοκομείου, καθώς απέδειξαν πως εν καιρώ κρίσης για το σύστημα υγείας λόγω πανδημίας, το τολμηρό τους εγχείρημα μπόρεσε και υλοποιήθηκε.

Τέλος, για πρώτη φορά, στη διαδικασία ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ποιότητας συμμετείχε και το Ορθοπεδικό τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο επίσης πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο ISO9001:2015. Η Ορθοπεδική κλινική στο πλαίσιο του εσωτερικού του κανονισμού λειτουργίας και του συστήματος ποιότητας που ανέπτυξε, διαθέτει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ιατρούς και νοσηλευτές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, ακολουθεί εσωτερικά πρωτόκολλα και διαδικασίες λειτουργίας παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων και αυτά αποτυπώνονται στα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και θετικών εντυπώσεων που εκφράζονται από τους ασθενείς τους.

Συγχαρητήρια θερμά εκ μέρους της Διοίκησης στους υπεύθυνους Ποιότητας των ανωτέρω τμημάτων, Διευθυντές και Προϊστάμενους/ες, αλλά και σε όλο το προσωπικό τους για την συμμετοχή και αδιάκοπη, μέχρι σήμερα, συνεργασία.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com