Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΑΞΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ»,ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ -ON LINE ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ

ΠΡΑΞΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ»,ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ – ON LINE ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ -ON LINE ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ολοκληρώθηκε η ποιοτική παραλαβή, τεσσάρων νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Τα νέα μηχανήματα αποτελούν μέρος της μεγάλης πράξης Δωρεάς της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ» και αντικαθιστούν τέσσερα παλιά μηχανήματα αιμοκάθαρσης, τα οποία λειτουργούν για πάνω από 20 έτη στην Μ.Τ.Ν.

Τα Μηχανήματα κατασκευαστικού οίκου Nikkiso Co Ltd Ιαπωνίας τύπου: DBB-EXA εκτελούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

       

Η λειτουργία τους βασίζεται σε ενσωματωμένους μικροεπεξεργαστές (microprocessors) και συνδυάζουν την ασφάλεια και την ευκολία στη χρήση σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την πλήρη αξιοπιστία στην αιμοκάθαρση. 

Είναι τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουν συστήματα  αυτοελέγχου πριν την έναρξη της διαδικασίας αιμοκάθαρσης, ενώ φέρουν όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και τα συστήματα ασφαλείας για την προστασία τους ασθενούς.

Επίσης διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών, και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα – συσκευές για μια ολοκληρωμένη θεραπεία αιμοκάθαρσης και των παραλλαγών της. Οι ενδείξεις των παραμέτρων λειτουργίας απεικονίζονται σε έγχρωμη οθόνη  αφής (touch screen) υψηλής ευκρίνειας στην Ελληνική γλώσσα.

Διαθέτουν on –line primming σε όλες τις θεραπείες με εξοικονόμηση αναλωσίμων σε κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης. Επιπροσθέτως ενσωματώνουν το σύστημα D-FAS το οποίο είναι η τελευταία εξέλιξη στα μηχανήματα Αιμοκάθαρσης, καθώς αυτοματοποιεί πλήρως τη διαδικασία προετοιμασίας-έναρξης αιμοκάθαρσης-ολοκλήρωσης αιμοκάθαρσης, προσφέροντας ασφάλεια και φιλικότητα στη χρήση. Τέλος τα μηχανήματα είναι εφοδιασμένα με σύγχρονα υψηλής ακρίβειας ψηφιακά πιεσόμετρα, με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της πίεσης των ασθενών.

Η παραλαβή των νέων Συστημάτων αιμοκάθαρσης ολοκληρώθηκε με την απαιτούμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού, ιατρικού και τεχνικού δυναμικού της Μονάδας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευγενή δωρεά της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ», για τον εκσυγχρονισμό της Μονάδας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com