Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄Αναισθησιολογίας και μίας (1) θέσης Επιμελητή Β΄ Ορθοπαιδικής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.