Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» επί θητεία

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ την πλήρωση στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» των κάτωθι, επί θητεία, θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως εξής:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ
1. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 4
2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΝΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

Ελληνική ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Τίτλο αντίστοιχο με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, αρχίζει 23/09/2020 και ώρα 12:00 και λήγει 07/10/2020 και ώρα 12:00.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ!!!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com