Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ2/2017

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.

Οι επιτυχόντες καλούνται έως την Παρασκευή 22/12/2017 και ώρα να προσέλθουν στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση μη προσέλευσης οι θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.

Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΩΝ/ΙΣΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com