Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψήφιων Κατηγορίας ΥΕ Τραπεζοκόμων (ΣΟΧ2/2019)

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της κατηγορίας ΥΕ Τραπεζοκόμων για την προκήρυξη ΣΟΧ2/2019.

Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης.