Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Σεμινάριο ενημέρωσης για το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (2016/279)

Την Τρίτη 5/6/2018 πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Διοικητή Μοσχοβάκη Γεώργιο στη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου, σεμινάριο ενημέρωσης του προσωπικού για το νέο Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation).

Η προσέλευση του προσωπικού ήταν εντυπωσιακή, γεγονός που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το συγκεκριμένο ζήτημα, είτε από τη σκοπιά του προσωπικού που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα είτε από τη σκοπιά του πολίτη.  

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως:

  • Οι λόγοι που έγινε όλο αυτό
  • Η ισχύς του Κανονισμού
  • Ο σκοπός του GDPR
  • Τι προστατεύει
  • Απαιτήσεις του GDPR
  • Βασικές αρχές του Κανονισμού
  • Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Βασικά δικαιώματα υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων και βασικά δικαιώματα του πολίτη
  • Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Τι γίνεται εφεξής και τι πρέπει να κάνει το Νοσοκομείο

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου εδώ.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com