Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διοίκηση μέσω Στόχων

Με μεγάλη συμμετοχή από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου διεξήχθη στην Κεντρική Βιβλιοθήκη η παρουσίαση που είχε προγραμματιστεί στις 28 Ιουνίου με θέμα το Στρατηγικό σχεδιασμό και τη Διοίκηση μέσω Στόχων.

Εισηγητής της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν ο κος Ραπτάκης Νικόλαος, εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, με μεγάλη εμπειρία στους τομείς Βελτίωσης Διαδικασιών, Οργάνωσης Παραγωγής, Εφαρμογής Συστημάτων Ολικής Ποιότητας, Διαχείρισης Πληροφοριών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητες Ελέγχου & έγκρισης πιστοποιήσεων των εθνικών φορέων της Ευρωπαικής Ένωσης και με πλούσια συγγραφική & διδακτική δράση.

Στην εισήγηση του ο κύριος Ραπτάκης, εκτός από την νομοθετική, παρουσίασε και τη θεωρητική θεμελίωση της Διοίκησης μέσω στόχων (Mangement by Objectives), που εφαρμόζεται για δεύτερη χρονιά από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου σε όλα τα τμήματα της Ιατρονοσηλευτικής, Διοικητικής και Τεχνικής Υπηρεσίας, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τεκμηριωμένη γνώση με σκοπό τη βελτίωση του εργαλείου που ήδη εφαρμόζουν, δηλαδή τη στοχοθεσία.

Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κου Ραπτάκη.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com