Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Τεχνική χορήγησης ινσουλίνης με πένα και συνήθη λάθη στην καθημερινή πρακτική (Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο)

Το Διαβητολογικό Κέντρο του Βενιζελείου Νοσοκομείου, εξέδωσε οδηγίες για τη βέλτιστη τεχνική χορήγησης ινσουλίνης με πένα και συνήθη λάθη στην καθημερινή πρακτική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ