Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πως μπορώ να πάρω γνωμάτευση;

 

Για να πάρετε γνωμάτευση σε μια νοσηλεία που είχατε, κάνετε αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του νοσοκομείου μας στις Διοικητικές Υπηρεσίες. Εάν δεν είστε ο άμεσα ενδιαφερόμενος, η γνωμάτευση κατατίθεται από άτομο με έγγραφη εξουσιοδότηση και ταυτοποίηση στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 281340 8800.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας, αν γνωρίζετε τον αριθμό περιστατικού και το ΑΜΚΑ σας.

Aν νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο μας, βοηθήστε να γίνουμε καλύτεροι, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών μας.

Προσοχή:
Για την παραλαβή θα πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα όταν η νοσηλεία αφορά τον ίδιο τον ασθενή/αιτούντα.
Όταν η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή που έχει νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο μας, θα πρέπει να υπάρχει επίσημη εξουσιοδότηση του ασθενούς.
Όταν αιτούνται Τρίτα Πρόσωπα, διότι έχουν έννομο συμφέρον να παραλάβουν στοιχεία ασθενούς, θα πρέπει να προσκομίζουν Εισαγγελική Εντολή από τα δικαστήρια.
Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανούντα, τα στοιχεία παραλαμβάνονται με Εισαγγελική Εντολή και Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών μαζί με Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως της Διαθήκης από το Πρωτοδικείο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά να έχετε μαζί την αστυνομική σας ταυτότητα καθώς γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων κατά την παραλαβή.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com