Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πως μπορώ να πάρω γνωμάτευση;

 

Για να πάρετε γνωμάτευση σε μια νοσηλεία που είχατε, κάνετε αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του νοσοκομείου μας στις Διοικητικές Υπηρεσίες – που προσωρινά στεγάζονται στο Παλαιό Κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εάν δεν είστε ο άμεσα ενδιαφερόμενος, η γνωμάτευση κατατίθεται από άτομο με έγγραφη εξουσιοδότηση και ταυτοποίηση στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 281340 8800.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας, αν γνωρίζετε τον αριθμό περιστατικού και το ΑΜΚΑ σας.

Aν νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο μας, βοηθήστε να γίνουμε καλύτεροι, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης των υπηρεσιών μας.