Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ

Ο Κοινωνικός Λειτουργός του Ξενώνα, κ. Λάμπρος Μπουρλέσσας παρουσίασε στην Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα (Π.Θ.Ο.) και ανάλυσε τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες. Η παρουσίαση είχε τον τίτλο ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ”. Ήταν ένα μάθημα που παρακολούθησε στα ΕΚΔΔΑ, (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης), το μετέφερε στην Π.Θ.Ο. και τον ευχαριστούμε.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com