Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών & Πολιτικής Υγείας

Tο Ινστιτούτο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής της Υγείας (Ι.Ν.Ε.Π.Υ.) υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή και εφαρμογή της Νοσηλευτικής Επιστήμης καθώς και την ενημέρωση της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα υγείας, προχωρά για πρώτη φορά στη διοργάνωση μιας διεπιστημονικής συνάντησης προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις και να δοθούν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις στον χώρο της υγείας.

Το 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νοσηλευτικών Ερευνών και Πολιτικής Υγείας με τίτλο «Κλινική Νοσηλευτική Διακυβέρνηση: Υγεία 2019-2030» θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαρτίου 2019, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα, τις επιστήμες της Νοσηλευτικής, της Διοίκησης, των Οικονομικών και της Πολιτικής με προσανατολισμό στο πεδίο της Υγείας.

Το συνέδριο αφορά όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους νοσηλευτές, τους επιστήμονες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία που τα ενδιαφέροντά τους άπτονται της υγείας αλλά και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι προσκαλούνται να συμμετέχουν και μέσω εργασιών/παρουσιάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στο https://www.inepycongress.gr/.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com