Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

8 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας εορτάζεται κάθε ημέρα στις 8 Σεπτεμβρίου και καθιερώθηκε ακριβώς την ημέρα κατά την οποία ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας το 1951. Είναι μία ημέρα στην οποία οι φυσικοθεραπευτές μπορούν:

• να επιδείξουν τον σημαντικό ρόλο του επαγγέλματος για την υγεία και την ευημερία του παγκόσμιου πληθυσμού

• αναβαθμίσουν το προφίλ του επαγγέλματος

• διεξαγάγουν μία εκστρατεία εκ μέρους του επαγγέλματος και των ασθενών τους σε κυβερνήσεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Η ημέρα σηματοδοτεί την ενότητα και την αλληλεγγύη της κοινότητας της φυσικοθεραπείας σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί το έργο που οι φυσικοθεραπευτές κάνουν για τους ασθενείς τους και την κοινότητα.

Η Παγκόσμια Φυσιοθεραπεία στοχεύει να υποστηρίξει τόσο τα μέλη της όσο και τους μεμονωμένους φυσικοθεραπευτές στις προσπάθειές τους για την προώθηση του επαγγέλματος και στην πρόοδο της παγκόσμιας υγείας, χρησιμοποιώντας την Παγκόσμια Ημέρα ως επίκεντρο.

Η καμπάνια αυτού του έτους:  Αποκατάσταση και Long Covid

Η έμφαση για τη φετινή Παγκόσμια Φυσικοθεραπείας δίδεται στην Αποκατάσταση και στο Long Covid και στον ρόλο των φυσικοθεραπευτών στην αντιμετώπιση και διαχείριση των ατόμων τα οποία έχουν προσβληθεί από Long Covid.

H καμπάνια εστιάζει στα ακόλουθα σημεία-κλειδιά:

  • 1 στις 10 των συνολικών περιπτώσεων με Long Covid θα εκδηλώσουν συμπτώματα για μία περίοδο 12 εβδομάδων ή ακόμα περισσότερο
  • Η ασφαλής και αποτελεσματική αποκατάσταση είναι ένα θεμελιώδες μέρος της αποθεραπείας. Η αποκατάσταση στους ασθενείς από Long Covid πρέπει είναι προσαρμοσμένη στα συμπτώματα, στους στόχους και στις προτιμήσεις του καθενός/καθεμίας
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει ότι η αποκατάσταση ασθενών από Long Covid πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαίδευση των ανθρώπων για να συνεχίζουν τις καθημερινές τους ασχολίες συντηρητικά, με έναν κατάλληλο ρυθμό ο οποίος είναι ασφαλής και διαχειρίσιμος σε επίπεδα ενέργειας εντός των ορίων των τρεχόντων συμπτωμάτων, και η άσκηση δεν πρέπει να εξωθείται στο επίπεδο της κούρασης ή της χειροτέρευσης των συμπτωμάτων.
  • Οι αποτελεσματικές παρεμβάσεις αποκατάστασης για να υποστηρίξουν την αυτοδιαχείριση των συμπτωμάτων μπορεί να περιλαμβάνει ρυθμισμένη δραστηριότητα και παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα επίπεδα δραστηριότητάς σας για το Long Covid με παρακολούθηση του ρυθμού και της καρδιακής σας δραστηριότητας.
  • Η παρόξυνση του συμπτώματος μετά τη άσκηση (PESE) ενεργοποιείται κυρίως συχνότερα από τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας για να περιορίσετε στο ελάχιστο αυτό το σύμπτωμα.
  • Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να σας βοηθήσει με αναπνευστικές ασκήσεις
  • Η διαβαθμισμένη θεραπευτική άσκηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, ιδιαιτέρως όταν το σύμπτωμα της μεταασκησιακής παρόξυνσης είναι παρόν.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας ενθαρρύνει τα μέλη της και όλους τους φυσικοθεραπευτές  να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη της για να μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα στο κοινό και τους διαμορφωτές των πολιτικών υγείας σε κάθε χώρα.

Αποκατάσταση και Σύνδρομo Παρατεταμένου covid

Ποια είναι τα συμπτώματα του long covid

Αναπνευστικές Ασκήσεις

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com