Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 10/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ.10/2018
 Προϋπολογισμός 44.993,40  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  11/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20592
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com