Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17ΤΡΙΣ/2020 «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥ (MEDPLAT COLON)»

 Διακήρυξη Αριθμ17ΤΡΙΣ/2020  Προϋπολογισμός 104.9226,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ

Διακήρυξη Αριθμ 14843/10-8-2020 ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-8-2020, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 14:00 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 14-8-2020 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 10:00

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 41/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 Διακήρυξη Αριθμ41/2020  Προϋπολογισμός 31.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  13/8/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο Ερμής 20732

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΞΗ 37/2020 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)»

Διακήρυξη Αριθμός 37/2020  Προϋπολογισμός 200.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 36/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ36/2020  Προϋπολογισμός 66.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα