Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ

 Διακήρυξη Αριθμ 3/2020  Προϋπολογισμός 67.633,32  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  2/4/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 37ΔΙΣ/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ37ΔΙΣ/2019  Προϋπολογισμός 23.932.00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο Ερμής   20705

Διαβάστε περισσότερα