Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αέρια και Δεξαμενές Αερίων

 Διακήρυξη Αριθμ. 72/2016
 Προϋπολογισμός  893.999,91 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/02/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com