Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αλλαγή του τρόπου αρχειοθέτησης των χειρόγραφων φακέλων υγείας των ασθενών

Μέχρι τις 31/12/2016, ο τρόπος αρχειοθέτησης των χειρόγραφων φακέλων υγείας των ασθενών, ήταν βασισμένος στην κλινική νοσηλείας. Με άλλα λόγια, οι φάκελοι αρχειοθετούνταν ανά κλινική, με συνέπεια οι ασθενείς να έχουν τόσους φακέλους όσες και οι κλινικές που νοσηλεύτηκαν.

Όμως… Ο φάκελος υγείας είναι ένας, έστω κι αν είναι χειρόγραφος!!

Ο φάκελος υγείας, ακόμα κι αν είναι χειρόγραφος, δεν εξαρτάται από το περιστατικό ή από την κλινική αλλά πρέπει να είναι μοναδιαίος και να αντιστοιχεί στον ασθενή, ανεξάρτητα από το πόσες φορές νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο.

Με βάση τα παραπάνω, από 1/1/2017, άλλαξε ο τρόπος αρχειοθέτησης, ώστε να υπακούει στον κανόνα “ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ<–>ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ”.

Η πρόσθετη καινοτομία που εισήχθη είναι η αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ (ή/και με τον αριθμό μητρώου ασθενή), ώστε οι κλινικές να ζητούν τον φάκελο από τον αρχειοθέτη, γνωρίζοντας απλώς το ΑΜΚΑ του ασθενούς (και όχι όπως παλαιότερα, να ψάχνουν στα χειρόγραφα μητρώα τους). Σε βάθος χρόνου, όταν μια κλινική θα αιτείται ένα φάκελο υγείας από το αρχείο, θα λαμβάνει ΟΛΟ τον φάκελο, με ΟΛΑ τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έκανε στο νοσοκομείο μας, ανεξάρτητα από τις κλινικές νοσηλείας του.

Πρόσθετη καινοτομία είναι η εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος αντιστοίχισης ασθενών με το ΑΜΚΑ και παρακολούθησης των φακέλων που έχουν χρεωθεί οι κλινικές, που πλέον λειτουργεί παραγωγικά στο αρχείο του νοσοκομείου μας…

Μειονεκτήματα

Η αλλαγή αυτή στη παραγωγική ζωή του νοσοκομείου θα έχει μεσομακροπρόθεσμη απόδοση, καθώς ο φάκελος θα χτίζεται από εδώ και στο εξής (καταργήθηκε μεν το παλαιό σύστημα, αλλά μέχρι 31/12/2016 οι αναζητήσεις θα γίνονται με το παλιό σύστημα). Επίσης η ηλεκτρονική εποχή, θα μειώσει σταδιακά τον χειρόγραφο φάκελο και τελικά θα τον απαξιώσει.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com