Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

α)Μετρητές Κυττάρων Αίματος – β)Εξετάσεις Χωρίς Συνοδό Εξοπλισμό

 Διακήρυξη Αριθμ. 40/2016
 Προϋπολογισμός  26.433,08  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 02/02/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο ΕΡΜΗ 20485 zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com