Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ/ΞΗΣ 22/2022 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ”

 Διακήρυξη Ανακοίνωση Μετάθεσης
 Προϋπολογισμός 1.169.040,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/06/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com