Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναζήτηση ιατρικών διαγνώσεων και πράξεων κατά ICD10-KE.TE.K.N.Y.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (DRG) σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα κωδικοποίησης ιατρικών διαγνώσεων και πράξεων κατά DRGs KE.TE.K.N.Y.
Το ιατρικό προσωπικό υποχρεούται να εισάγει σε κάθε περιστατικό νοσηλείας την κωδικοποίηση διαγνώσεων ICD10 και ιατρικών πράξεων κατά KE.TE.K.N.Y. (παύει η εισαγωγή ΚΕΝ). Προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η χρήση του συστήματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» από τις κλινικές και η εξοικείωσή του ιατρικού προσωπικού με το νέο σύστημα κωδικοποίησης κατά DRGs.
Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μαθήματα κωδικοποίησης κατά DRGs καθώς και μαθήματα χρήσης του συστήματος «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» που απευθύνονται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: http://elearning.venizeleio.gr/course/view.php?id=185.
Ο τρόπος εισαγωγής της νέας κωδικοποίησης μέσω της εφαρμογής ΠΑΝΑΚΕΙΑ βρίσκεται στην επιλογή ΠΑΝΑΚΕΙΑ LEVEL 3.
Πατώντας στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να αναζητήσετε τις Ιατρικές Διαγνώσεις και Πράξεις κατά ICD10-KE.TE.K.N.Y. είτε από το μενού Πληροφορίες–>Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. Συνίσταται να μη χρησιμοποιούνται οι αλφαβητικοί, αλλά οι συστηματικοί κατάλογοι, όπως παρουσιάζεται στο αρχείο PDF. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com