Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποδοχή Δωρεάς από Δήμο Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας & Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης

Αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε, αξιότιμοι Κύριοι,

το Νοσοκομείο μας δια της παρούσης επιστολής και με βάση απόφασή του Διοικητή αποδέχεται τη δωρεά σας, η οποία αποτελείται από 36.550 τεμάχια συριγγών διαφόρων μεγεθών για τις ανάγκες του νοσοκομείου μας.

Με τη συγκεκριμένη δωρεά αποδεικνύεται έμπρακτα η στήριξη σας προς φορείς που υπηρετούν τη δημόσια υγεία. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν λαμπρό παράδειγμα της κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να επιδεικνύουν σήμερο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς με στόχο την ανάπτυξη του πνεύματος του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του Προσωπικού του σας ευχαριστούμε για την ευαισθητοποίησή σας και ευελπιστούμε στη συνέχιση της στήριξή σας με παρόμοιες πράξεις.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com