Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία LifeCare Health Products IKE

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρία LifeCare Health Products IKE για τη δωρεά ενός υδραυλικού δυναμόμετρου JAMMAR PLUS (για τους ασθενείς) και ενός ψηφιακού δυναμόμετρου VERNIER (για ερευνητική χρήση) σχεδιασμένα και τα δύο για τη μέτρηση δύναμης δραγμού. Τα δύο δυναμόμετρα θα εξυπηρετήσουν το ιατρείο πρόληψης των πτώσεων σε ηλικιωμένους ασθενείς που λειτουργεί στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» από το 2020 και είναι το πρώτο στην Ελλάδα.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com