Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων

 Διακήρυξη Αριθμ. 36/2016
 Προϋπολογισμός 670.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 17/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com