Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων ΔΙΕΚ έτους 2019-20

Οι υποψήφιοι-αιτούντες στο ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής του ΓΝ “Βενιζέλειο-Πανάνειο” για το διδακτικό έτος 2019-2020 που επιλέγονται στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης είναι οι έχοντες τον ακόλουθο, στον πίνακα, αριθμό πρωτοκόλλου.

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να συμπληρωθεί η αίτηση οριστικοποίησης το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή.

Σε ότι αφορά τους αιτούντες για κατάταξη ή μετεγγραφή στο Γ΄ εξάμηνο, παρακαλώ για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2813405302

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1 328
2 355
3 341
4 364
5 314
6 339
7 356
8 315
9 361
10 327
11 340
12 382
13 372
14 318
15 352
16 353
17 371
18 346
19 380
20 360
21 379
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com