Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας «Αριάδνη»

Στο πλαίσιο του πανελλαδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαπίστωσης της ετοιμότητας του προσωπικού των Νοσοκομείων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση ετοιμότητας ευρείας κλίμακας στο ΓΝΗ «Βενιζέλειο». Στόχος της άσκησης παράλληλα με την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων στην περίπτωση σεισμού, ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού και η βελτιστοποίηση της συνεργασίας με εμπλεκομένους φορείς όπως ο στρατός ξηράς, το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και κυρίως το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διεξαγωγή της άσκησης με την ειδική ονομασία «Αριάδνη», πραγματοποιήθηκε μερική εκκένωση του νοσοκομείου και αντιμετώπιση ειδικών συμβάντων με τη μορφή σεναρίων και τη συμμετοχή του προσωπικού και των σπουδαστών της σχολής ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις ευχαριστίες στους πολίτες για τη συνεργασία και κατανόηση τους για τις ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν. Επίσης ευχαριστεί ιδιαίτερα και συγχαίρει όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου που συμμετείχε για τον ενθουσιασμό που επέδειξε, και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και εκπαίδευσης του.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com