Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Άυλη Συνταγογράφηση

Αναλυτικές Οδηγίες
Για αναλυτικότερες οδηγίες ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης προς Πολίτες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο επίσημο σύνδεσμο του GOV.GR:
Οδηγός Ενεργοποίησης Άυλης Συνταγογράφησης για Πολίτες (GOV.GR)