Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα της κατηγορίας: Δημόσια Διαβούλευση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 10/2017  Προϋπολογισμός 79.995,25  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  12/07/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα