Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 13/2018 “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 

 Διακήρυξη Αριθμ13/2018
 Προϋπολογισμός 44.976,33 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  31/05/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ zip20593
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com