Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 13/2023 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ13/2023
 Προϋπολογισμός 54.173,24  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  14/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com