Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 17/2019 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ 17/2019
 Προϋπολογισμός 44.849,70  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  24/7/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής    20670
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com