Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 21/2018 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ21/2018
 Προϋπολογισμός 39.928,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  31/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20666
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com