Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 22/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ”

Διακήρυξη Αριθμ22/2021
 Προϋπολογισμός 100.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/10/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com