Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 22ΔΙΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ22ΔΙΣ/2019
 Προϋπολογισμός 38759,77  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20672
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com