Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 23/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)

 Διακήρυξη Αριθμ23/2020
 Προϋπολογισμός 44.700,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/7/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο Ερμής 20723
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com