Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 25/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ

 Διακήρυξη Αριθμ25/2020
 Προϋπολογισμός 44.072,85  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  16/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο Ερμής

 

20724zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com