Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 29/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ”

Διακήρυξη Αριθμ29/2021
 Προϋπολογισμός 120.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com