Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 30/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ30/2022
 Προϋπολογισμός 44.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com