Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 30/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ

 Διακήρυξη Αριθμ 30/2023
 Προϋπολογισμός  61.221,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com