Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 31/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ :ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΕΞΟΠΛ ΑΙΜΟΔ ΕΡΓΑΣΤ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 Διακήρυξη Αριθμ31/2022
 Προϋπολογισμός 1.305,000  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com