Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 37/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διακήρυξη Αριθμ 37/2019
 Προϋπολογισμός 23.932,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
 Ημ. Ανοίγματος 30/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗΣ 20684.zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com