Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 4/2022 (ΣΥΡΙΓΓΕΣ)

 Διακήρυξη Αριθμ4/2022
 Προϋπολογισμός 85.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com