Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 40/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ “ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ” ΚΑΙ “ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ AIDS”

 Διακήρυξη Αριθμ 40/2018
 Προϋπολογισμός  1.596.612,03 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  18/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com