Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 41/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΧΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 Διακήρυξη Αριθμ41/2020
 Προϋπολογισμός 31.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  13/8/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο Ερμής 20732
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com