Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 43/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΕΡΙΑ”

 Διακήρυξη Αριθμ 43/2018
 Προϋπολογισμός 282.553,94  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com