Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ-ΞΗ 44/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 Διακήρυξη Αριθμ44/2019
 Προϋπολογισμός 44998,69  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  2/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20690
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com