Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 45/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ 45/2019
 Προϋπολογισμός  50.500,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com