Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 51/2023 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

 Διακήρυξη Αριθμ51/2023
 Προϋπολογισμός 153.470,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  13/2/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com