Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 56/2020 “ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ56/2020
 Προϋπολογισμός 34.905,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
 Αρχείο Ερμής zip   20751
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com