Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 57/2020 “ΑΕΡΙΑ”

 Διακήρυξη Αριθμ57/2020
 Προϋπολογισμός 21.231,76  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20753
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com